συμμετοχή

Αναζητούμε 12 μέντορες και 12 νέους μετανάστες/μεταναστευτικής καταγωγής για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσωπικής στήριξης (mentoring) MentorPower. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από το Νοέμβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016

Είσαι νέος, μεταναστευτικής καταγωγής, και επιθυμείς να ενσωματωθείς καλύτερα στην τοπική καθημερινότητα και να βρεις το δρόμο σου προς το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την Ελληνική αγορά εργασίας; Είσαι επαγγελματίας, ενεργό άτομο και έχεις εμπειρία και ένα καλό δίκτυο στον τομέα σου και στην περιοχή στην οποία ζεις; Θέλεις να τα μοιραστείς όλα αυτά για να βοηθήσεις έναν νέο μετανάστη/μεταναστευτικής καταγωγής να βρει το δρόμο του στην καθημερινή και επαγγελματική ζωή της περιοχής/χώρας μας; Τότε το πρόγραμμα MentorPower είναι φτιαγμένο για σένα!  

πληροφορίες

Στον παγκοσμιοποιημένο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο μας, μερικές φορές είναι δύσκολο για τους νέους μετανάστες ή μεταναστευτικής καταγωγής να βρουν το δρόμο τους προς την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.

Η διεθνής ομάδα του MentorPower φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα προσωπικής στήριξης (mentoring) που θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες και θέματα των νέων μεταναστών/μεταναστευτικής καταγωγής.

Το πρόγραμμα MentorPower αποσκοπεί στο να δημιουργήσει και να δοκιμάσει πρότυπο μοντέλο καινοτόμου και βιώσιμης «προσωπικής υποστήριξης» (engagement mentoring) για νέους μετανάστες/μεταναστευτικής καταγωγής ηλικίας 16-25 και θα διαρκέσει για μια περίοδο δύο ετών (2015 έως 2017).

Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολυνθεί η ένταξη των νέων αυτών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μέσω ενός προγράμματος καθοδήγησης/προσωπικής στήριξης (mentoring). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μαθησιακού προγράμματος Erasmus+ και φέρνει σε σύμπραξη μια κοινοπραξία διεθνών εταίρων (Γαλλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία και Τουρκία).


Ένα διεθνές πρόγραμμα

Το πρόγραμμα MentorPower είναι καταρχήν ένα πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας, μιας «στρατηγικής συμπραξης – ΚΑ2» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μαθησιακού προγράμματος Erasmus+. Σε αυτό συμμετέχουν οργανισμοί από 6 χώρες, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, την Ελβετία και την Τουρκία. Οι έξι αυτοί οργανισμοί βρίσκονται σε πόλεις με λιμάνια της Μεσογείου, και μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν στους νέους και την κινητικότητα. Για ένα διάστημα 2 χρόνων, θα συνδυάσουμε δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο και διεθνής συναντήσεις προκειμένου να αναπτύξουμε μαζί ένα πρότυπο μοντέλο καινοτόμου και βιώσιμης «προσωπικής υποστήριξης» (engagement mentoring).  

Read more about our partner organisations in the English pages!