Η προσωπική στήριξη/καθοδήγηση (mentoring) έχει ήδη δοκιμαστεί και αναγνωριστεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Το πρόγραμμα MentorPower είναι καινοτόμο σε δύο πτυχές: στο ότι στοχεύει σε νέους μετανάστες/μεταναστευτικής καταγωγής και στο ότι υιοθετεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, "εμπλεκόμενης στήριξης" (engagement mentoring). Στοχεύει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων τόσο για τους επωφελούμενους νέους, όσο και για τους μέντορες:

Για τους επωφελούμενους νέους το πρόγραμμα στοχεύει στο να:

  • ενισχύσει την απασχολησιμότητά τους, χάρη στην υποστήριξη από το μέντορα (συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξη επαγγελματικού δικτύου)
  • συνεισφέρει στην ενδυνάμωσή τους και να τους στηρίξει στο να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, να προσδιορίσουν τους επαγγελματικούς και μαθησιακούς τους στόχους, να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας
  • τους επιτρέψει να αναπτύξουν εγκάρσιες δεξιότητες, όπως κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, ηγετικές ικανότητες, συνεργατική μάθηση κα
  • διευκολύνει την διεύρυνση των ικανοτήτων τους στη χρήση νέων τεχνολογιών, μέσα από τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων για την επικοινωνία μεταξύ των μεντόρων και των νέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Για τους μέντορες το πρόγραμμα στοχεύει να

  • εκπαιδεύσει επαγγελματίες στην προσωπική στήριξη/καθοδήγηση και να μεταδώσει γνώσεις
  • τους επιτρέψει να αποκτήσουν εγκάρσιες δεξιότητες όπως επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, ενεργητική και μη επικριτική ακρόαση
  • ζήσουν μια πραγματικά ανθρώπινη εμπειρία, απαρτιζόμενη από ανθρώπινες επαφές και ανταλλαγή γνώσεων/απόψεων/συναισθημάτων

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (MENTORING) ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ;

Το πρόγραμμα προσωπικής στήριξης/καθοδήγησης (mentoring) θα διαρκέσει 8 μήνες. Περιλαμβάνει την προετοιμασία, ατομική υποστήριξη και την ανταλλαγή εμπειριών

Μέντορες

Επωφελούμενοι νέοι

Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2015

Φάση επιλογής

 

Παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής και αντιστοίχηση μεντόρων/επωφελούμενων νέων

Νοέμβριος 2015

Φάση προετοιμασίας

Εκπαίδευση μεντόρων

Εκπαίδευση επωφελούμενων νέων

Δεκέμβριος 2015 - Ιούλιος 2016

Φάση Mentoring

 

Δεκ έμβριος 2015 – Ιούλιος 2016

Μία συνάντηση κάθε δύο εβδομάδες μεταξύ μέντορα και νέου

 

Μάρτιος 2016

Ιούλιος 2016

 Συναντήσεις «ανταλλαγής εμπειριών και αναστοχασμού» μεταξύ μεντόρων και νέων επωφελούμενων στα μέσα του προγράμματος

Φεβρουάριος 2016

Μάιος 2016

Συναντήσεις «ανταλλαγής εμπειριών και αναστοχασμού» μεταξύ των μεντόρων

 

Μάιος 2016

1 κινητικότητα σύντομης διάρκειας στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ μεντόρων από διαφορικές χώρες

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MENTORING «MENTORPOWER»;

Αναζητούμε 12 μέντορες και 12 νέους μετανάστες/μεταναστευτικής καταγωγής για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσωπικής στήριξης (mentoring) MentorPower, που θα πραγματοποιηθεί από το Νοέμβριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2016.

Επωφελούμενοι νέοι (mentees) : Νέοι (16 - 25 χρονών) μετανάστες ή μεταναστευτικής καταγωγής.

Ποιοι είναι οι νέοι μετανάστες ή μεταναστευτικής καταγωγής;

Είναι νέοι που έχουν ζήσει κάποια μετανάστευση, που μετακόμισαν σε κάποια άλλη χώρα κατά τη διάρκεια της ζωής τους ή νέοι των οποίων η οικογένεια μετανάστευσε σε κάποια ξένη χώρα και που «κουβαλούν» μέσα τους την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας προέλευσής τους. Συχνά, οι νέοι αυτοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους στην κοινωνική και εργασιακή ζωή της χώρας στην οποία ζουν.

Η λέξη “μετανάστης” περιγράφει την πραγματικότητα με θολά περιγράμματα. Δίνει την αίσθηση πως η κίνηση, η διαδικασία της μετανάστευσης προς μια καινούργια χώρα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μια ωραία μεταφορά που περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου μας, είναι πως βρίσκονται με το ένα πόδι τους στην χώρα καταγωγής τους και τον πολιτισμό της και με το άλλο στην χώρα που διαμένουν τώρα και τον πολιτισμό της. Οι νέοι που βρίσκονται στη φάση αυτή χαρακτηρίζονται από ένα ισχυρό διαπολιτισμικό προφίλ το οποίο μπορεί να είναι τόσο εμπόδιο όσο και πλεονέκτημα για την ανάπτυξή τους στην κοινωνία.

Αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό το κείμενο;

Έλα να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα!

Μέντορες: Ενήλικές επαγγελματίες, ενεργά άτομα, με εμπειρία και ένα καλό δίκτυο στον τομέα τους και στην περιοχή στην οποία ζουν, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το ρόλο του μέντορα.

Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή ατόμων που έχουν οι ίδιοι εμπειρία μετανάστευσης και μπορούν να μοιραστούν τη δική τους εμπειρική γνώση σχετικά με την ενσωμάτωσή τους στο νέο τους περιβάλλον.

Αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό το κείμενο;

Γίνε μέντορας!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα γίνονται από το Σεπτέμβρη έως το Νοέμβρη του 2015. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου.

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα: 6 Νοεμβρίου 2015

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε τις φόρμες συμμετοχής

Μπορείτε να προσθέσετε και συστατικές επιστολές στις αιτήσεις σας. Οι επιστολές αυτές γράφονται από άτομα του περιβάλλοντός σας (εργοδότες, φίλους, οικογένεια, καθηγητές,…) που μπορούν να μαρτυρήσουν για την επιθυμία σας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα.

Μόλις συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις, θα δημιουργηθούν τα ζεύγη μεντόρων/επωφελούμενων νέων, βασιζόμενα στα επαγγελματικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα τους.  


τι ειναι το προγραμμα προσωπικης στηριξης (mentoring) του mentorpower - Mentorpower Η προσωπική στήριξη/καθοδήγηση (mentoring) έχει ήδη δοκιμαστεί και αναγνωριστεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Το πρόγραμμα MentorPower είναι καινοτόμο σε δύο πτυχές: στο ότι στοχεύει σε νέους μετανάστες/μεταναστευτικής καταγωγής και στο ότι υιοθετεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, "εμπλεκόμενης στήριξης" (engagement mentoring). Στοχεύει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων τόσο για τους επωφελούμενους νέους, όσο και για τους μέντορες: Για τους επωφελούμενους νέους το πρόγραμμα στοχεύει στο να: ενισχύσει την απασχολησιμότητά τους, χάρη στην υποστήριξη από το μέντορα (συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξη επαγγελματικού δικτύου) συνεισφέρει στην ενδυνάμωσή τους και να τους στηρίξει στο να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, να προσδιορίσουν τους επαγγελματικούς και μαθησιακούς τους στόχους, να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας τους επιτρέψει να αναπτύξουν εγκάρσιες δεξιότητες, όπως κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, ηγετικές ικανότητες, συνεργατική μάθηση κα διευκολύνει την διεύρυνση των ικανοτήτων τους στη χρήση νέων τεχνολογιών, μέσα από τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων για την επικοινωνία μεταξύ των μεντόρων και των νέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για τους μέντορες το πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει επαγγελματίες στην προσωπική στήριξη/καθοδήγηση και να μεταδώσει γνώσεις τους επιτρέψει να αποκτήσουν εγκάρσιες δεξιότητες όπως επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, ενεργητική και μη επικριτική ακρόαση ζήσουν μια πραγματικά ανθρώπινη εμπειρία, απαρτιζόμενη από ανθρώπινες επαφές και ανταλλαγή γνώσεων/απόψεων/συναισθημάτων ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (MENTORING) ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ; Το πρόγραμμα προσωπικής στήριξης/καθοδήγησης (mentoring) θα διαρκέσει 8 μήνες. Περιλαμβάνει την προετοιμασία, ατομική υποστήριξη και την ανταλλαγή εμπειριών Μέντορες Επωφελούμενοι νέοι Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2015 Φάση επιλογής   Παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής και αντιστοίχηση μεντόρων/επωφελούμενων νέων Νοέμβριος 2015 Φάση προετοιμασίας Εκπαίδευση μεντόρων Εκπαίδευση επωφελούμενων νέων Δεκέμβριος 2015 - Ιούλιος 2016 Φάση Mentoring   Δεκ έμβριος 2015 – Ιούλιος 2016 Μία συνάντηση κάθε δύο εβδομάδες μεταξύ μέντορα και νέου   Μάρτιος 2016 Ιούλιος 2016  Συναντήσεις «ανταλλαγής εμπειριών και αναστοχασμού» μεταξύ μεντόρων και νέων επωφελούμενων στα μέσα του προγράμματος Φεβρουάριος 2016 Μάιος 2016 Συναντήσεις «ανταλλαγής εμπειριών και αναστοχασμού» μεταξύ των μεντόρων   Μάιος 2016 1 κινητικότητα σύντομης διάρκειας στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ μεντόρων από διαφορικές χώρες   ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MENTORING «MENTORPOWER»; Αναζητούμε 12 μέντορες και 12 νέους μετανάστες/μεταναστευτικής καταγωγής για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσωπικής στήριξης (mentoring) MentorPower, που θα πραγματοποιηθεί από το Νοέμβριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2016. Επωφελούμενοι νέοι (mentees) : Νέοι (16 - 25 χρονών) μετανάστες ή μεταναστευτικής καταγωγής. Ποιοι είναι οι νέοι μετανάστες ή μεταναστευτικής καταγωγής; Είναι νέοι που έχουν ζήσει κάποια μετανάστευση, που μετακόμισαν σε κάποια άλλη χώρα κατά τη διάρκεια της ζωής τους ή νέοι των οποίων η οικογένεια μετανάστευσε σε κάποια ξένη χώρα και που «κουβαλούν» μέσα τους την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας προέλευσής τους. Συχνά, οι νέοι αυτοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους στην κοινωνική και εργασιακή ζωή της χώρας στην οποία ζουν. Η λέξη “μετανάστης” περιγράφει την πραγματικότητα με θολά περιγράμματα. Δίνει την αίσθηση πως η κίνηση, η διαδικασία της μετανάστευσης προς μια καινούργια χώρα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μια ωραία μεταφορά που περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου μας, είναι πως βρίσκονται με το ένα πόδι τους στην χώρα καταγωγής τους και τον πολιτισμό της και με το άλλο στην χώρα που διαμένουν τώρα και τον πολιτισμό της. Οι νέοι που βρίσκονται στη φάση αυτή χαρακτηρίζονται από ένα ισχυρό διαπολιτισμικό προφίλ το οποίο μπορεί να είναι τόσο εμπόδιο όσο και πλεονέκτημα για την ανάπτυξή τους στην κοινωνία. Αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό το κείμενο; Έλα να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα! Μέντορες: Ενήλικές επαγγελματίες, ενεργά άτομα, με εμπειρία και ένα καλό δίκτυο στον τομέα τους και στην περιοχή στην οποία ζουν, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το ρόλο του μέντορα. Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή ατόμων που έχουν οι ίδιοι εμπειρία μετανάστευσης και μπορούν να μοιραστούν τη δική τους εμπειρική γνώση σχετικά με την ενσωμάτωσή τους στο νέο τους περιβάλλον. Αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό το κείμενο; Γίνε μέντορας! http://mentorpower.eu/