Delta

Vi søker 12 mentorer og 12 menteeser til å delta i Mentorpower. Programmet vil foregå fra november 2015 til juni 2016.

Er du ung med innvandrerbakgrunn og har som mål utdanning og/eller jobb i Norge ? Har du yrkesbakgrunn med et bra nettverk som du er villig til å la en ung innvandrer bli kjent med ? Da er Mentorpower noe for deg !

Mer informasjon

I vår globaliserte verden kan sosial og yrkesmessig integrering være en utfordring for unge innvandrere. Det internasjonale teamet i Mentorpower tilbyr mentoring som hjelp i denne prosessen.

Mentorpower har som mål å gjennomføre en modell med « Engagement Mentoring » som skal være innovativ og som skal kunne vare utover perioden 2015 – 2017. Man ønsker å legge til rette for lettere integrasjon særlig inn mot utdanning og arbeid. Prosjektet støttes av EU gjennom Ersamus+ og gjennomføres i samarbeid med partnere i Frankrike, Hellas, Spania og Sveits.


Et internasjonalt prosjekt

Mentorpower er et internasjonalt samarbeidsprosjekt (»strategic partnership » støttet av Erasmus+) mellom Frankrike, Hellas, Norge, Spania, Sveits og Tyrkia. Fem av organisasjonene er lokalisert i kystbyer; Grimstad og byer i Middelhavet. Organisasjonene deler en felles interesse vedrørende ungdom og migrasjon. Gjennom en toårsperiode kombineres lokale aktiviteter med internasjonale møter for sammen å utvikle en modell for innovativ og bærekraftig « engagement mentoring ».

Les mer om våre partnerorganisasjoner på de engelske sidene!