Delta

ØNSKER DU Å BLI MENTOR?

 Hvis du er en voksen, med yrkeserfaring og et ønske om å hjelpe en ung innvandrer til å nå sine utdanningsmessige/yrkesmessige mål, kan MentorPower gi deg de ferdighetene i mentortrening som du trenger.

Bli en mentee

Hvis du er ung med utenlandsk opprinnelse, MentorPower kan hjelpe deg med å finne job I Norge ved hjelp av en mentor