Hva kan MentorPower gjøre for deg? 

MentorPower inviterer deg til å bli med I et mentorprogram. Fra november 2015 og åtte måneder frem i tid vil du få individuell oppfølging for å hjelpe deg med integreringen i Norge. Dette gjelder både yrkesmessige/utdanningsmessige og privat.

  • Du vil bli fulgt av en mentor som kan rettlede deg for å nå dine yrkesmessige mål.
  • Du vil møte andre ungdommer I den same situasjonen som deg. Med dem kan du dele erfaringer og få råd.
  • Du vil utvikle nye ferdigheter som for eksempel organisering av arbeidslivet og bruk av ny teknologi.

Program Kalender

Mentorprogrammet starter I November og varer I åtte måneder. Det inneholder:

Mentiser

September og oktober 2015

Utvelgelse

Motta søknader og sette sammen par

November 2015

Forberedelsesfase:

Trening av menteeser

Desember 2015 - Juli 2016

Mentorfase

Desember 2015 - Juli 2016

Mentor og mentee møtes annenhver uke

Mars 2016

Juli 2016

Det andre møtet mellom metorere og mentees for å drøfte erfaringer halvveis I programmet

 


Bli en mentee - Mentorpower Hva kan MentorPower gjøre for deg?  MentorPower inviterer deg til å bli med I et mentorprogram. Fra november 2015 og åtte måneder frem i tid vil du få individuell oppfølging for å hjelpe deg med integreringen i Norge. Dette gjelder både yrkesmessige/utdanningsmessige og privat. Du vil bli fulgt av en mentor som kan rettlede deg for å nå dine yrkesmessige mål. Du vil møte andre ungdommer I den same situasjonen som deg. Med dem kan du dele erfaringer og få råd. Du vil utvikle nye ferdigheter som for eksempel organisering av arbeidslivet og bruk av ny teknologi. Program Kalender Mentorprogrammet starter I November og varer I åtte måneder. Det inneholder: Mentiser September og oktober 2015 Utvelgelse Motta søknader og sette sammen par November 2015 Forberedelsesfase: Trening av menteeser Desember 2015 - Juli 2016 Mentorfase Desember 2015 - Juli 2016 Mentor og mentee møtes annenhver uke Mars 2016 Juli 2016 Det andre møtet mellom metorere og mentees for å drøfte erfaringer halvveis I programmet   http://mentorpower.eu/