Hva er mentorens rolle?

Å finne sin utdanningsmessige/yrkesmessige plass I en profesjonell verden er utfordrende for et hvilket som helst ungt menneske. Dette er uavhengig av deres sosiale og kulturelle bakgrunn. For unge innvandrere, gjør språklige og kulturelle hindringer at det blir enda vanskeligere. Mentorens oppgave blir å gi hjelp til å forstå de norske kodene i det norske utsannings- og jobbmarkedet for å hjelpe den unge med integrering.

  • Før selve mentoringen vil det bli gitt opplæring
  • Annenhver uke vil du møte din mentee for individuell oppfølging
  • Du vil delta I møter med andre mentorer i programmet for erfaringsutveksling
  • Du vil utvikle ferdigheter I å dele kunnskap, I å lytte og til å gi råd 

Vi oppfordrer særlig kandidater med innvandrerbakgrunn som kan dele deres kunnskap I en migrasjonskontekst.

Program kalender

Mentorprogrammet starter I November og vil vare I åtte måneder

Mentors

September og oktober 2015

Utvelgelsesperiode

Innsamling av skjemaer og kobling av mentor og mentee

November 2015

Forberedelsesfase

Mentortrening

Desember 2015 – Juli 2016

Mentoring phase:

Desember 2015 – juli 2016

Møte annenhver uke mellom mentor og mentee

Mars 2016 - Juli 2016

Halveis I programmet er det møte mellom mentorer og mentees for å dele erfaringer

Februar 2016 – Mai 2016

Møte mellom mentorer for å dele erfaringer

April 2016

1 short term mobility – møte mellom mellom mentorer fra partnerland

 


ØNSKER DU Å BLI MENTOR? - Mentorpower Hva er mentorens rolle? Å finne sin utdanningsmessige/yrkesmessige plass I en profesjonell verden er utfordrende for et hvilket som helst ungt menneske. Dette er uavhengig av deres sosiale og kulturelle bakgrunn. For unge innvandrere, gjør språklige og kulturelle hindringer at det blir enda vanskeligere. Mentorens oppgave blir å gi hjelp til å forstå de norske kodene i det norske utsannings- og jobbmarkedet for å hjelpe den unge med integrering. Før selve mentoringen vil det bli gitt opplæring Annenhver uke vil du møte din mentee for individuell oppfølging Du vil delta I møter med andre mentorer i programmet for erfaringsutveksling Du vil utvikle ferdigheter I å dele kunnskap, I å lytte og til å gi råd  Vi oppfordrer særlig kandidater med innvandrerbakgrunn som kan dele deres kunnskap I en migrasjonskontekst. Program kalender Mentorprogrammet starter I November og vil vare I åtte måneder Mentors September og oktober 2015 Utvelgelsesperiode Innsamling av skjemaer og kobling av mentor og mentee November 2015 Forberedelsesfase Mentortrening Desember 2015 – Juli 2016 Mentoring phase: Desember 2015 – juli 2016 Møte annenhver uke mellom mentor og mentee Mars 2016 - Juli 2016 Halveis I programmet er det møte mellom mentorer og mentees for å dele erfaringer Februar 2016 – Mai 2016 Møte mellom mentorer for å dele erfaringer April 2016 1 short term mobility – møte mellom mellom mentorer fra partnerland http://mentorpower.eu/