Mentoring er en anerkjent metode for å bekjempe ungdomsledighet. Mentorpower ønsker å være innovativt gjennom “engagement mentoring”.

Mentorpower har unge innvandrere som målgruppe, og søker å gi både mentor og mentee ny kunnskap og nye ferdigheter.

Mentees:

  • Ved help av mentoren styrkes den unges mulighet til å orientere seg I utdannings– og arbeidsmarkedet ( råd og nettverksbygging)
  • Bidra til egenkraftsmobilisering ( bl.a. styrke selvtillitt, bevisstgjøring av utdannings – og yrkesvalg)
  • Oppøve kritisk tenkning, evne til å løse problemer, samarbeidsevne samt ledertrening
  • Legge til rette for IKT– kunnskap gjennom kontakt med andre mentorer og menteeser I programmet

Mentors:

  • Trene profesjonelle til mentoring og kunnskapsoverføring
  • Oppøve ferdigheter til problem- og konfliktsløsning på en fordomsfri og ikkedømmende måte
  • Dele viktige mellommenneskelige erfaringer

HVA INNEHOLDER ET MENTORPROGRAM?

Mentorprogrammet varer I åtte måneder. Det innkluderer forberedelse, individuell oppfølging, erfaringsutveksling og evaluering

 

 

 

Mentors

Mentees

September & oktober 2015

Utvelgelsesperiode

 

Innsamling av skjemaer og kobling av mentor og mentee

November 2015

Forberedelsesperiode

Mentortrening

Menteetrening

Desember 2015 - Juli 2016

Mentoringperiode

 

Desember 2015 - Juli 2016

Ett møte annenhver uke mellom mentor og mentee

Mars 2016

Juli 2016

Erfaringsutveksling og refleksjonsmøter mellom mentorer og mentees halveis i programmet

Februar 2016

Mai 2016

Erfarings- og refleksjonsmøter mellom mentorer

 

April 2016

Møte med mellom mentorer fra partnerlandene. De norske mentorene møter mentorer fra Frankrike og Mallorca. I Istanbul møtes greske og tyrkiske mentorer.

 

 

HVEM KAN DELTA I MENTORPOWER?

Vi søker 12 mentorer og 12 mentees til mentorprogrammet som foregår i tidsrommet november 2015 – juni 2016

Mentees : Innvandrerungdom som er i et tidlig utdanningsløp

Hvem er “unge innvandrere?

De er førstegenerasjons innvandrere der deres kulturelle bakgrunn vil kunne gi dem større utfordringer i det norske arbeidsmarkedet enn den øvrige befolkningen.

Begrepet "innvandrer” har uklare grenser. Det kan i noen tilfeller gi den unge en følelse av fortsatt å være i bevegelse i minst to kulturer. Denne multikulturelle erfaringen (minst dobbel identitet) kan for den unge være både en fordel og en ulempe i en integreringsprosess.

Synes du dette virker kjent ? Bli en mentee!

Mentorer: Voksne som både har yrkesbakgrunn og nettverk knyttet til arbeidslivet

Vi oppfordrer også mentorer med innvandrerbakgrunn til å melde seg som mentor 

Virker temaet interessant? Bli mentor!

Hvordan delta?

Registreringen til mentorprogrammet foregår I tidsrommet September 2015 til November 2015.Programmet starter I midten av november.

Søknadsfrist: 06.11.2015

Følge denne lenken til søknadsskjemaet

Du kan legge ved eventuelle referansebrev til søknaden( f.eks. tidligere arbeidsgivere, lærer, familie, venner).

Etter mottatte søknader vil aktuelle mentorer og menteeser bli satt sammen i par. Dette gjøres på bakgrunn av informasjonen i søknadene i tillegg til personlige samtaler/intervjuer.


HVA ER MENTORING OG HVA ER MENTORPOWER? - Mentorpower Mentoring er en anerkjent metode for å bekjempe ungdomsledighet. Mentorpower ønsker å være innovativt gjennom “engagement mentoring”. Mentorpower har unge innvandrere som målgruppe, og søker å gi både mentor og mentee ny kunnskap og nye ferdigheter. Mentees: Ved help av mentoren styrkes den unges mulighet til å orientere seg I utdannings– og arbeidsmarkedet ( råd og nettverksbygging) Bidra til egenkraftsmobilisering ( bl.a. styrke selvtillitt, bevisstgjøring av utdannings – og yrkesvalg) Oppøve kritisk tenkning, evne til å løse problemer, samarbeidsevne samt ledertrening Legge til rette for IKT– kunnskap gjennom kontakt med andre mentorer og menteeser I programmet Mentors: Trene profesjonelle til mentoring og kunnskapsoverføring Oppøve ferdigheter til problem- og konfliktsløsning på en fordomsfri og ikkedømmende måte Dele viktige mellommenneskelige erfaringer HVA INNEHOLDER ET MENTORPROGRAM? Mentorprogrammet varer I åtte måneder. Det innkluderer forberedelse, individuell oppfølging, erfaringsutveksling og evaluering       Mentors Mentees September & oktober 2015 Utvelgelsesperiode   Innsamling av skjemaer og kobling av mentor og mentee November 2015 Forberedelsesperiode Mentortrening Menteetrening Desember 2015 - Juli 2016 Mentoringperiode   Desember 2015 - Juli 2016 Ett møte annenhver uke mellom mentor og mentee Mars 2016 Juli 2016 Erfaringsutveksling og refleksjonsmøter mellom mentorer og mentees halveis i programmet Februar 2016 Mai 2016 Erfarings- og refleksjonsmøter mellom mentorer   April 2016 Møte med mellom mentorer fra partnerlandene. De norske mentorene møter mentorer fra Frankrike og Mallorca. I Istanbul møtes greske og tyrkiske mentorer.     HVEM KAN DELTA I MENTORPOWER? Vi søker 12 mentorer og 12 mentees til mentorprogrammet som foregår i tidsrommet november 2015 – juni 2016 Mentees : Innvandrerungdom som er i et tidlig utdanningsløp Hvem er “unge innvandrere? De er førstegenerasjons innvandrere der deres kulturelle bakgrunn vil kunne gi dem større utfordringer i det norske arbeidsmarkedet enn den øvrige befolkningen. Begrepet "innvandrer” har uklare grenser. Det kan i noen tilfeller gi den unge en følelse av fortsatt å være i bevegelse i minst to kulturer. Denne multikulturelle erfaringen (minst dobbel identitet) kan for den unge være både en fordel og en ulempe i en integreringsprosess. Synes du dette virker kjent ? Bli en mentee! Mentorer: Voksne som både har yrkesbakgrunn og nettverk knyttet til arbeidslivet Vi oppfordrer også mentorer med innvandrerbakgrunn til å melde seg som mentor  Virker temaet interessant? Bli mentor! Hvordan delta? Registreringen til mentorprogrammet foregår I tidsrommet September 2015 til November 2015.Programmet starter I midten av november. Søknadsfrist: 06.11.2015 Følge denne lenken til søknadsskjemaet Du kan legge ved eventuelle referansebrev til søknaden( f.eks. tidligere arbeidsgivere, lærer, familie, venner). Etter mottatte søknader vil aktuelle mentorer og menteeser bli satt sammen i par. Dette gjøres på bakgrunn av informasjonen i søknadene i tillegg til personlige samtaler/intervjuer. http://mentorpower.eu/